Điều gì xảy ra mỗi phút trên Internet năm 2021?

Cứ mỗi phút, một lượng dữ liệu khổng lồ lại được tạo ra trên “vũ trụ” Internet…

Theo dữ liệu năm 2021 được cập nhật trên trang AllAccess, cứ mỗi phút, có hơn 500 giờ nội dung video được tải lên nền tảng YouTube, 695.000 chia sẻ dạng video ngắn (story) được chia sẻ trên mạng xã hội Instagram hay gần 70 triệu tin nhắn được gửi qua WhatsApp và Facebook Messenger.

Cùng thời gian đó, khoảng 1,6 triệu USD được người dùng Internet chi tiêu trực tuyến.

Nguồn: AllAccess/Statista
( Theo VNeconomy )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.