Nền tảng xây dựng marketing hiệu quả với 4P-4C-4E

Chưa tìm hiểu về Marketing và nghĩ rằng Marketing là quảng cáo, là chiêu trò của tiếp thị. Đấy chỉ là một quan điểm phiến diện khi chưa tìm hiểu kỹ. 
Theo Philip Kotler ông tổ của ngành Marketing đã nói “ 𝘔𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘥𝘢̣𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘢̆̀𝘮 𝘵𝘩𝘰̉𝘢 𝘮𝘢̃𝘯 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘩𝘰̣ 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘰 đ𝘰̂̉𝘪”.
Vậy vấn đề cốt lõi ở đây khách hàng chịu bỏ tiền ra để mua hàng nếu doanh nghiệp phải cung cấp những sản phẩm/ dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của họ.
Như định nghĩa ở phía trên để biết được nhu cầu và mong muốn của khách hàng doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều bước nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu, xây dựng các chiến lược 4P, 4C, 4E để phát triển thương hiệu, thúc đẩy doanh số.
Kết hợp 𝗣- 𝗖- 𝗘 để xây dựng chiến lược Marketing thành công:
🔸 𝗦𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 ( 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁) – 𝗚𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 ( 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀) – 𝗧𝗿𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 ( 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲):
Khách hàng mua hàng chính là họ đang cần một giải pháp cho vấn đề của họ. Họ đói bụng sẽ tìm kiếm thức ăn hoặc tìm kiếm một nhà hàng và trực tiếp sử dụng, trải nghiệm đánh giá chúng.
🔸 𝗣𝗿𝗶𝗰𝗲 ( 𝗚𝗶𝗮́ 𝗰𝗮̉)- 𝗖𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺𝗲𝗿 𝗖𝗼𝘀𝘁 (𝗰𝗵𝗶 𝗽𝗵𝗶́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴)- 𝗘𝘅𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 ( 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̣ 𝘁𝗿𝗮𝗼 đ𝗼̂̉𝗶):
Tính toán làm sao để khách hàng cảm nhận được giá cả sản phẩm nhỏ hơn chi phí về thời gian, tiền bạc họ bỏ ra để khách hàng cảm thấy hài lòng và thỏa mãn. Thông qua sự trao đổi giữa tính năng, công dụng, giá trị thương hiệu với giá trị đồng tiền.
🔸 𝗣𝗹𝗮𝗰𝗲( 𝗣𝗵𝗮̂𝗻 𝗽𝗵𝗼̂́𝗶) – 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲( 𝗦𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗹𝗼̛̣𝗶) – 𝗘𝘃𝗲𝗿𝘆𝗣𝗹𝗮𝗰𝗲( 𝘀𝘂̛̣ 𝘀𝗮̆̃𝗻 𝘀𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗻𝗴𝗮𝘆):
Sản phẩm để đến được tay người tiêu dùng cuối cùng không thể thiếu được các trung gian phân phối. Sản phẩm có chất lượng tương đương nhau, địa điểm nào thuận tiện họ sẽ chọn mua ở quán đó.
KFC đã thực hiện ất tốt điều này với những cơ sở phân bố tại những nơi đông người qua lại nhất tại các thành phố, chỉ cần khách hàng order online nhân viên tại quán nhanh chóng giao hàng đến tận cửa.
🔸 𝗣𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻( 𝗤𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗯𝗮́) – 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻( 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽) – 𝗘𝘃𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗶𝘀𝗺 ( 𝗧𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗶𝗲̣̂𝗻𝗴 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝘂̛̣𝗰):
Truyền thông chính là ngôn ngữ, lời nói, hình ảnh để khách hàng hiểu hơn về sản phẩm/ dịch vụ/ thương hiệu doanh nghiệp. Sản phẩm tương đương nhau bên nao truyền thông tốt hơn, xây dựng tốt hơn bên ý nắm giữ được thị phần.
Doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng, khách hàng giao tiếp, truyền miệng đến bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Hãy vận dụng chiến lược truyền thông 0 đồng với nghệ thuật truyền miệng.
—  Theo anh Đỗ Minh Châu —

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *