Tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong cả nước 6 tháng đầu năm 2021 đạt 67,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 34,3% về vốn đăng ký. Sự gia tăng về số lượng và vốn của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cho thấy sự nỗ lực và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 93,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 24,2%. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý II/2021 vẫn ghi nhận đánh giá tích cực khi có 68,2% số doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2021 so với quý I/2021 tốt lên và giữ ổn định.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng 6/2021, cả nước có 11,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 164,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 71,9 nghìn người, giảm 2,5% về số doanh nghiệp, tăng 9,1% về vốn đăng ký và giảm 0,4% về số lao động so với tháng 05/2021. Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 67,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 942,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 484,3 nghìn lao động, tăng 8,1% về số doanh nghiệp, tăng 34,3% về vốn đăng ký và giảm 4,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.152,5 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 23,7 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021 là 2.095,1 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 26,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 93,2 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 15,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, có 35,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước; 24,7 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 25,7%; 9,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,8%.

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp trong cả nước

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2021 cho thấy: Có 30,5% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý I/2021; 37,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 31,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Dự kiến quý III/2021, có 39,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II/2021; 22,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 38,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Thành phố HCM cũng chịu những ảnh hưởng bởi dịch Covid

Tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm được ghi nhận qua những dấu hiệu sau: Về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực nông lâm thuỷ sản giảm 0,48%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,58%; khu vực dịch vụ tăng 5,86%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,08%.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2021: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 541.685 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ, trong đó ngành lưu trú, ăn uống tăng 18,9%, lữ hành giảm 40,6% do ảnh hưởng dịch COVID -19 kéo dài. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 185.975 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, bằng 27,3% so với GRDP.

9 ngành dịch vụ trọng yếu trong GRDP 6 tháng đầu năm của TP.HCM

Giá trị tăng thêm của 9 ngành dịch vụ chiếm 58,1% trong GRDP và chiếm 91,3% trong khu vực dịch vụ. Trong đó, 4 ngành chiếm tỷ trọng cao so với GRDP là thương nghiệp (16,8%), vận tải kho bãi (9,6%), tài chính ngân hàng (8,2%), hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ (5,5%). Bốn ngành này chiếm 63,1% nội bộ khu vực dịch vụ.

Trong thời gian chống dịch, các mô hình kinh doanh trực tuyến, đặt hàng qua mạng, dịch vụ giao nhận, hội họp trực tuyến được người dùng và doanh nghiệp áp dụng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thiết yếu của thị trường nhất là trong lĩnh vực 4 bán lẻ hàng thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ internet, viễn thông. Có 6/9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng trên 6% so với cùng kỳ, cụ thể như:

+ Ngành thương nghiệp bán buôn, bán lẻ: tăng 6,01% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 16,8% trong tổng GRDP và chiếm 26,4% trong khu vực dịch vụ;

+ Ngành thông tin truyền thông: tăng 7,24% so với cùng kỳ, chiếm 4,9% trong tổng GRDP và 7,8% trong khu vực dịch vụ;

+ Ngành tài chính, ngân hàng: tăng 8,22% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 8,2% trong tổng GRDP và 12,9% trong khu vực dịch vụ;

+ Ngành hoạt động chuyên môn, KHCN1 : tăng 6,09% so với cùng kỳ, chiếm 5,5% trong tổng GRDP và 8,6% trong khu vực dịch vụ;

+ Ngành giáo dục và đào tạo: tăng 6,62% so với cùng kỳ, chiếm 4,2% trong tổng GRDP và 6,6% trong khu vực dịch vụ;

+ Ngành y tế: tăng 10,11% so với cùng kỳ, chiếm 3,4% trong tổng GRDP và 5,4% trong khu vực dịch vụ.

+ Có 1 ngành giảm là khách sạn, nhà hàng (lưu trú và ăn uống) giảm 2,68%. 2/9 ngành còn lại có mức tăng trưởng dưới 6% là vận tải kho bãi tăng 5,73%; kinh doanh bất động sản2 tăng 3,96% so với cùng kỳ.

Tại Thành phố  Hồ Chí Minh nhu cầu mua sắm, du lịch, học tập, giải trí vừa có dấu hiệu phục hồi trong quý 1 đã có dấu hiệu chậm dần khi đại dịch bùng phát trở lại từ cuối tháng 5 – thời điểm toàn Thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tốc độ tăng giảm dần (4 tháng 9,7%; 5 tháng 7,4% và 6 tháng 5,9%. Sáu tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,3% so với cùng kỳ nhưng doanh thu du lịch lữ hành giảm 40,6%. Kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu thành phố tăng 5,6%, nhập khẩu tăng 21,3% trong khi cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2020 mức tăng xuất khẩu là 5,5%, nhập khẩu là 0,7%, chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ hàng hóa bên ngoài vẫn còn. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn so với cùng kỳ tăng 6%. Cấp phép thành lập doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,8% và vốn đăng ký tăng 39,2%. Doanh nghiệp tuy phải tạm ngưng hoạt động do hạn chế việc giao thương tiêu thụ hàng hóa, nhưng đã có tâm thế chủ động, bình tĩnh, cơ cấu lại tổ chức, thay đổi cách thức kinh doanh cho phù hợp.

Dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới 6 tháng cuối năm 2021: Kinh tế Thế giới tiếp tục có xu hướng phục hồi trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp. Thương mại hàng hóa toàn cầu dự báo sẽ phục hồi nhanh, cao hơn 43 so với trước đại dịch. Nguồn vốn FDI toàn cầu có xu hướng hồi phục tốt và dịch chuyển đến những quốc gia có hệ thống y tế cộng đồng, khả năng ứng phó linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh. Ở các nền kinh tế phát triển, việc triển khai vắc-xin hiệu quả đã bắt đầu cho phép các quốc gia dần mở cửa trở lại. Ngược lại ở nhiều nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, việc triển khai tiêm chủng chậm, bùng phát ca nhiễm mới và các biện pháp phòng ngừa sẽ tiếp tục kìm hãm tăng trưởng trong một thời gian, đặc biệt khi phạm vi hỗ trợ chính sách còn hạn chế. Giá cả một số nguyên vật liệu có khả năng tiếp tục ở mức cao.

Trong nước, triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2021 phụ thuộc lớn vào khả năng kiểm soát dịch bệnh. Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ đầu tháng 5 tại nhiều tỉnh, thành kéo dài. Nguy cơ nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ, nhà máy tạm đóng cửa, công nhân phải nghỉ việc, các ngành dịch vụ du lịch, vận tải, hàng không sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn. Áp lực lạm phát trong các tháng cuối năm dự báo có thể gia tăng khi kinh tế thế giới phục hồi nhanh.

( Theo tổng cục thống kê và cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *